Tepelná čerpadla

Každý člověk jistě přemýšlí, jak snížit neustále rostoucí náklady na teplo a elektřinu. Tato úloha se mnohdy jeví jako neřešitelná, neboť energetické společnosti neustále avizují další a další zdražování energií. Jak z toho ven?

Existuje několik možností, jak zvyšující se ceny za energie eliminovat na únosnou mez. Tou nejefektivnější je pořídit pro bytový dům tepelné čerpadlo.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění objektů a ohřevu vody.

Rozdělujeme je podle zdroje energie, které čerpadlo využívá. Naše zeměkoule má vlastní přírodní zdroje tepla, jež jsou uložena ve vzduchu, v zemi a ve spodní vodě.

 

Tepelné čerpadlo dokáže odebírat teplo ze svého okolí (např. řeky, odpadních vod, vzduchu i z půdy), a předá jej vhodně zvolené teplosměnné látce tak, aby se jejím prostřednictvím mohla ohřívat užitková voda, vytápět apod. Princip tepelného čerpadla je znám více než 100 let.

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně necelou jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazovaného vzduchu a použito pro vytápění.

 

 

Zjednodušený nákres principu tepelného čerpadla:

cerpa

Hlavními výhodami tepelných čerpadel jsou:

 • nezávislost na dodavateli tepla
 • topení a příprava teplé vody
 • kontrola spotřeby a ceny
 • zhodnocení nemovitosti
 • rychlá návratnost investice
 • vše za přijatelnou pořizovací cenu
 • dlouhá životnost
 • nezávislost na topenářské lobby
 • odpadají náklady na revize, obsluhu
 • velmi dobré hodnoty topných faktorů
 • jednoduchá obsluha
 • ochrana životního prostředí

 

Orientační výpočet úspory při použití našich tepelných čerpadel:

 • Panelový dům o 16 bytech po revitalizaci se spotřebou 312 GJ zaplatil za teplo a ohřevTUV 197 559 Kč což činí 633 Kč/GJ. Za stejnou spotřebu tj. 312 GJ by s tepelným čerpadlem zaplatil jen 77 500 Kč  248 Kč/GJ.

 

 • Panelový dům o 72 bytechpo revitalizaci se spotřebou 1500 GJ zaplatil za teplo a ohřevTUV 969 646 Kč což činí 646 Kč/GJ. Za stejnou spotřebu tj. 1500 GJ by s tepelným čerpadlem zaplatil 559 476 Kč  372 Kč/GJ.

 

 

Náklady na pořízení a návratnost

Prvotní náklady na pořízení tepelného čerpadla jsou možná lehce vyšší, ovšem prokázané výhody a úspory při jeho použití jsou nevyvratitelné.

Všeobecnou návratnost či pořizovací náklady nelze globálně přesně určit, jelikož toto je přímo závislé na mnoha faktorech, jako například na zvoleném typu, výkonu, způsobu získání tepla (vzduch, voda, …) a tudíž se může lišit dle jednotlivých konkrétních staveb a podmínek.

Zjednodušeně tedy lze říci, že náklady a návratnost u dvou rozdílných objektů nemusí být stejná.

Pro konkrétní návrh a cenovou kalkulaci pořizovacích nákladů a návratnosti, nás prosím kontaktujte a my Vám rádi zpracujeme přesnou kalkulaci dle Vašich specifických podmínek.

 

 

Některé mýty o tepelných čerpadlech

 • Jedná se o novinku, nevyzkoušený systém
  Princip tepelného čerpadla byl popsán již v 19. Století. V zemích Západní Evropy je tisíce bytových domů vytápěno tepelnými čerpadly již více než 30 let.
 • Tepelná čerpadla nedokážou vytopit celý bytový dům
  Tepelná čerpadla jsou konstruována na velké výkony, bez problému dokážou vytvořit vodu o teplotě 65°C.
 • Ale pro reálnou potřebu je toto zbytečně vysoká teplota, která neúměrně zvyšuje provozní náklady domu.
  Pro extrémně nízké teploty (-20°C) se samočinně spouští bivalentní (doplňkový) zdroj tepla. Není to kvůli tomu, že by to čerpadlo nezvládlo, ale kvůli nízkým provozním nákladům a životnosti zařízení. Jedná se o systém, který pracuje naprosto samostatně a vysoce efektivně.
 • Vzduchová tepelná čerpadla jsou příliš hlučná
  Vzduchová čerpadla jsou vnitřní jednotky. V rámci celého projektu Energetického fondu ČR je placena i stavební část, tudíž i akustické stěny, které hluk dokonale pohltí.
 • V trubkách je možnost usazení bakterie Legionella
  Tato bakterie se zničí při teplotě 65°C. Uvnitř čerpadla je zařízení, které provede proplach takto horkou vodou automaticky v nastaveném intervalu a bakterii spolehlivě zničí. Tento interval trvá 1 hodinu a nenavyšuje tak provozní náklady domu.
 • V nejvyšších patrech není dostatečný tlak a teplá voda je k dispozici až po delší době
  Toto řeší systém nové kotelny, konkrétně cirkulační čerpadlo, které je v našem projektu navrženo tak, aby i v posledních patrech byla teplá voda k dispozici ihned a v dostatečném tlaku.
 • Při špičce spotřeby teplé vody (nejčastěji večer) je teplé vody nedostatek
  Energetické projekt vaší kotelny řeší tento problém instalací dostatečného množství zásobníků teplé vody, takže je i v době největší špičky k dispozici teplá voda bez sebemenšího kompromisu.

 

Vaše přihlášení k odběru novinek bylo úspěšné.